Σχολές - Schools 

 Will this be you next semester? Θα είσε εσυ το επόμενο εξάμηνο?