Αλλες σχολές

 

Προσφέρουμε περισσότερους προορισμούς και πανεπιστήμια. Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email η μέσω skype

Kaplan International College       μαθήματα αγγλικών

International House                   μαθήματα αγγλικών

Australian College of English       μαθήματα αγγλικών

Milton College                            μαθήματα αγγλικών

ICC- International College of Capoeira

Australasian College of Natural Therapies

MEGT - Institute

Courses in Hospitality, Tourism, Business and Children’s Services.

CATC - Design School

Graphic and  Interior Design Courses

Kent Institute of Business and Technology-

 IT, Website Development Multimedia

TEG -  group of colleges

Bussiness, Information Technology, English courses

   SELC - Sydney English Language Centre

μαθήματα αγγλικών

Australian Pacific College

 Business courses, English courses

IBT Education - Universities

   Australian Catholic University

Arts, Sciences, Health of Sciences, Education

Carrick Institute

English courses, Bussiness, Hospitality Management, Tourism, Hairdressing