Υπολογισμός εξόδων

Απαιτούμενα έξοδα                       EURO AUD 
Κόστος Εγγραφής  145  200
Ιατρική ασφάλιση (6μήνες)            150  204
Κόστος διαμονής (4 εβδομάδες)       540  740
Κόστος έκδοσης φοιτ. Βίζας            394  540
Αμοιβή Alfa agency** 500  
 Αεροπορικό εισητ. απο 1,000  

**Η Αμοιβή της Alfa Agency είναι 500 Ευρώ και μόνο στην περίπτωση που αποφασίσετε να πάτε στην Αυστραλία μέσω της Alfa Agency. 

Παραδείγματα διδάκτρων                       EURO AUD

 

 Εκμάθηση Αγγλικών       

 

(1 εβδ)       159

 220

International College   (1 εξάμηνο)                     1,811  2,500

Τεχνικές σχολές

(TAFE)            

(1 εξάμηνο)     3,985  5,500
Πανεπιστήμιο  (1 εξάμηνο)     7,971  11,000
Μεταπτυχιακό    (1 εξάμηνο)    7,971  11,000


 Οι αξίες έχουν υπολογισθεί με ισοτιμία 1 Euro = 1.38 AUD.